Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Vidzemes augstskolā ( ViA ) notika profila- Sociotehnisku Sistēmu Inženierija, studentu maģistra darbu aizstāvēšana.

2013. gada 6. februārī

Kā darba devēju pārstāvis komisijas darbā piedalījās LDTA valdes loceklis Dzintarsa Zariņš.

2006. gadā ViA uzsāka maģistra programmu – Sociotehnisko sistēmu inženierija.

Studiju programmas mērķis ir:

  1. Sniegt mūsdienīgas zināšanas un maģistra līmenim atbilstošas prasmes imitāciju modelēšanā, zināšanu pārvaldībā, ģeoinformācijas un sociotehnisku sistēmu ekspluatācijā.
  2. Veidot izpratni par sociālu sistēmu pārvaldību, kā arī cilvēka faktora lomu dažādu tehnisku sistēmu projektēšanā, ieviešanā un ekspluatācijā.
  3. Pilnveidot speciālistu zināšanas un prasmes, kuras tie turpmāk varēs izmantot savā profesijā, uzlabojot darba kvalitāti un samazinot disproporciju tautsaimniecībā starp sociālo un inženiertehnisko zinātņu pārstāvjiem.