Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) atbalsta uzņēmuma peļņas nodokļa atvieglojumus augsto tehnoloģiju un programmatūras ražotājiem

2000.gada 28.marts

LDTA valdes locekļi tikās ar Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāju Aiju Poču un apsprieda kādas ir iespējas palielināt IT nozares efektivitāti izmantojot atbilstošu nodokļu politiku.
Asociācijas biedri atzinīgi vērtē budžeta likuma sadaļu par uzņēmuma peļņas nodokļa atvieglojumiem augsto tehnoloģiju un programmatūras ražotājiem, kuri ir veikuši sava uzņēmuma ISO 9000 sertifikāciju.

Sarunas gaitā tika diskutēts par iespējām veidot nodokļu maksātāju organizācijas, kuru ieteikumi būtu jāņem vērā izstrādājot jaunus likumus un citus normatīvos aktus. Lai risinātu samilzušo IT speciālistu deficīta problēmu, Aija Poča ierosināja izveidot informātikas nozares atbalsta fondu, kura ietvaros būtu iespējams reāli īstenot dažādus izglītības un citus projektus ceļā uz informātikas sabiedrību. Sarunu dalībnieki analizēja problēmas, kas varētu rasties Latvijas nodokļu politikā, palielinoties e-komercijas īpatsvaram. Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar nodokļu administrēšanu.

Sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka ir nepieciešama valsts un uzņēmēju kopdarbība, lai Latvijā šis perspektīvais uzņēmējdarbības veids kļūtu pievilcīgāks. Pastiprināta uzmanība būtu jāvelta to firmu stabilitātei un maksātspējai, kas nodarbojas ar šo uzņēmējdarbības veidu, tādēļ, lai maksimāli tiktu samazināta iespēja un neizpildīt saistības pēc virtuālās naudas saņemšanas, kā rezultātā ciestu Latvijas valsts prestižs.
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997.gadā un apvieno Latvijas lielākos datortehnoloģiju iekārtu ražotājus, vairumtirdzniecības uzņēmumus, izplatītājus, servisa sniedzējus un programmatūras ražotājus.