Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, aprīlis 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Mācību vadītāju psiholoģiskās kompetences: prasmīgs lektors zina, kā dalībniekiem radīt motivāciju sadarboties

Pedagogam sagādā neviltotu prieku, ja viņa darbs mācību dalībniekus aizrauj, ja viņi aktīvi līdzdarbojas apmācībā. Šāda sadarbība apmācībās sniedz apziņu par savu profesionālo kompetenci. Tomēr mācību vadītāji ikdienā mēdz saskarties ar dažādiem pretestības veidiem izglītojamo mācību laikā. Visizplatītākais pretestības cēlonis ir garlaicība un intereses trūkums, piemēram, ja mācību dalībnieki uz mācību vadītāju skatās pilnīgi bezkaislīgi vai ir iegrimuši mobilajos telefonos, tas liecina par iespējamu pretestību. Tam par iemeslu var būt dažādi faktori. Iespējams, dalībnieks ir nosūtīts uz obligātām mācībām, kurā viņam vienkārši ir jāpiedalās vai dalībnieks mācībās ieradies „papīra” pēc un viņu tās patiesībā neinteresē. Iemesli var būt dažādi un izpausties dažādos veidos.

Katrs pedagogs pretestību pret mācīšanos mazina citādi, jo cilvēki ir dažādi, tomēr vienlaikus pastāv arī kopīgas iezīmes attiecībā uz to, ko darīt, lai pārvarētu pretestību. Vispirms ar mācību dalībniekiem (tostarp, ar cilvēku, kurš demonstrē pretestību) ir jānodibina cilvēciska saikne. Komunikācija ar apmācāmajiem ir jāizvērtē kā svarīgs rīks, lai sarunas gaitā spētu atrast pretestības cēlonis un pedagogam ir jāspēj paskaidrot mācību dalībniekiem, kādas priekšrocības mācības sniedz. Ne mazāk svarīgi ir uzturēt pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem, jo pozitīvas emocijas rada labu atmosfēru turpmākai komunikācijai un mācībām. Mācību vadītājam jābūt labām saskarsmes prasmēm, spējai pazīt un izprast cilvēkus, kā arī pilnīgai izpratnei par mācāmo tematu. Prasmīgs lektors zina, kā dalībniekiem radīt motivāciju sadarboties.

Avots: https://epale.ec.europa.eu

Tendence IT jomas apmācību un darba vidē – mākslīgā intelekta rīki, kas veicinās uzņēmuma darbību, komandas sadarbību un saliedēšanos

Intervijā piedalās:
Simona Birka
Baltijas Informācijas Tehnoloģijas SIA
Servisa administratīvā vadītāja


Kas ir SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas?

Mēs esam uzņēmums, kas nodrošina klientiem datoru tehnikas aksesuārus, kā arī serveru tehniku un tās infrastruktūru, piemēram, serveru disku masīvus un tamlīdzīgas lietas. Nodrošinām visu pēc klientu vēlmēm, tajā skaitā, arī apkalpošanas servisu caur mūsu palīdzības dienestu. Sniedzam arī garantijas remontu HP un ACER iekārtām, nodrošinām arī konsultācijas dažādu projektu ieviešanai, kas saistīti ar infrastruktūras izveidi un modernizēšanu.

Ar ko BIT izceļas izglītības nozarē?

Mēs nodrošinām Google servisus un piedalāmies dažādos projektos, kas ir saistīti ar Google ražotāja produktiem. Aktualizējam mācību procesus, kas tieši saistīti ar specifisko Google produktu apgūšanu.

Pēc kādām metodēm jūs veicat mācību procesus?

Mēs izvēlamies dažādus procesus, kas nepieciešami, lai sastādītu mācību plānu. Sākotnēji mēs izvēlamies un saprotam to, kā sniegt labākos pakalpojumus mūsu klientiem, kā arī sekojam līdzi aktuālajām tirgus prasībām. Kad ir apzināts šis posms, tad nodrošinām procesus ar ražotāja palīdzību vai vēršamies dažādās biedrībās, lai iegūtu iespēju organizēt kursus iepirkumu izveidēs tieši Latvijas līmenī. Organizējam arī apmācību procesu ar Eiropas Savienības līdzekļu palīdzību.

Kā darba devējam izvēlēties pareizās apmācības?

Darba devējam ir ļoti būtiski saprast, kādas zināšanas darbiniekiem ir nepieciešamas, kas piedāvātajā kursa programmā ir aprakstīts, kuru apgūstot, darbinieks varētu izmantot savos ikdienas darba pienākumos. Tāpat ir svarīgi izprast, vai kursu apguves laikā tiks sasniegts nepieciešamais rezultāts vai tomēr būs nepieciešama tālāka apmācība. Ne mazāk svarīgi ir apzināties, vai kursi nepieciešami klātienē, attālināti, kas ir kursu pasniedzējs, kāda ir viņa pieredze un zināšanu līmenis, kā arī apmācību izmaksas. Brīdī, kad darbinieks piedalās apmācībās, uzņēmumam ir jāsaprot, kā tiks nodrošināta tā darbība, kamēr darbinieks nav pieejams.

Kā darba devējam pareizi motivēt darbiniekus mācībām?

Noteikti būtu svarīgi saprast, vai darbinieks vēlas mācīties un augt kopā ar uzņēmumu. Pieļauju domu, ka katram uzņēmumam, arī mūsu, ir darbinieki un katram ir savas intereses, vēlmes un spējas, balstoties uz tām, ir iespējams sastādīt darbinieku apmācību plānu. Otrkārt, kad darbinieka zināšanu līmenis aug, tad zināms, ka liela ietekme ir atalgojumam, jo darbinieks ir kļuvis zinošāks un konkurētspējīgāks, kā individuāla persona, darba tirgū.

Kādas uz doto brīdi ir populārākās apmācības?

Šobrīd populārākās apmācības ir saistītas ar Microsoft produktiem. Ja nemaldos, tad 2022.gadā notika Microsoft reorganizācija, lielā mērogā mainījās sertifikācijas prasības. Tas bija brīdis, kad visiem Microsoft sadarbības partneriem bija nepieciešamas jaunas zināšanas, sekojoši, tā ir apmācību niša, kas kļūs pieprasīta arī Latvijā.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Pieļauju domu, ka nākamajos 5-10 gados lielu lomu spēlēs mākslīgais intelekts, kā arī turpināsies attālināta darba organizācija. Tendence darba vidē, ko iekļauj apmācību process, būs vērsta uz sadarbības un komunikācijas attīstību, jo ikdienā jau tiek izmantoti vairāki mākslīgā intelekta rīki IT jomā, kas veicinās komandas darbību, sadarbību un saliedēšanos, no kura izrietēs gala rezultāts pašam uzņēmumam.

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development
 • Java SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

 • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma
  procesu pārvaldībā
 • Darbu organizācija ražošanā / pakalpojumu sniegšanā augstākas produktivitātes nodrošināšanai
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF