Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

Board of LDTA

BECOME A MEMBER
News

2016. gada  27. janvārī

Notika tikšanās ar PTAC  (Patērētāju Tiesību Aizsardzības centrs) vadītāju Baibu Vītoliņas kundzi, sakarā ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), atsaucoties uz viņas aicinājumu patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām un komersantu biedrībām, izvērtēt iespēju deleģēt savus pārstāvjus dalībai Komisijā, kas jāizveido saskaņā ar PTAL likuma grozījumiem.

Saskaņā ar 2015.gada 18.jūnija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PTAL, kas stājās spēkā 2015.gada  9.jūlijā, noteikts, ka 2016.gada 1.janvārī stājas spēkā PTAL VI2 nodaļa Patērētāju strīdu risināšanas komisija.
Saskaņā ar likumu, tagad komersantu biedrībām ir tiesības deleģēt pārstāvi dalībai Komisijā – personu:
1)      kurai ir vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība un pieredze pārstāvētajā nozarē vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
2)      kura pārvalda latviešu valodu;
3)      kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība.

No LDTA puses sarunā piedalījās Dzintars Zariņš un LDTA biedru pārstāvji.

Līdztekus augstāk minētajiem kritērijiem, ir arī jānodrošina, lai komisijas locekļiem nerastos interešu konflikts izskatot lietu, tādēļ vajadzētu deleģēt un apstiprināt darbam vismaz 4-5 LDTA pārstāvjus. Šīs personas arī tiktu atbilstoši apmācītas lēmumu pieņemšanai.

ENG
2014. gada 07. augustā Kultūras ministrija gatavo aptaujas anketu lai veiktu jaunu pētījumu par Latvijas iedzīvotāju lietošanas paradumiem attiecībā uz tiesiski iegūtu autortiesību un blakustiesību objektu reproducēšanu personiskai lietošanai. Lai nodrošinātu abu (2012. gada un plānotā) pētījumu ietvaros iegūto datu salīdzināmību, anketas paraugu nav paredzēts būtiski grozīt. Vienlaikus minētais anketas paraugs varētu tikt papildināts ar papildu jautājumiem, it īpaši saistībā ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu autortiesību un blakustiesību objektu reproducēšanā personiskai lietošanai, kā arī anketas paraugā ietvertie atbilžu varianti varētu tikt papildināti ar jauniem datu nesējiem un reproducēšanai izmantojamajām iekārtām. Interesentiem pieteikties konstruktīvu ieteikumu sniegšanai pie LDTA valdes locekļa līdz 13. augustam.