Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

Board of LDTA

BECOME A MEMBER
News

2016. gada  27. janvārī

Notika tikšanās ar PTAC  (Patērētāju Tiesību Aizsardzības centrs) vadītāju Baibu Vītoliņas kundzi, sakarā ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), atsaucoties uz viņas aicinājumu patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām un komersantu biedrībām, izvērtēt iespēju deleģēt savus pārstāvjus dalībai Komisijā, kas jāizveido saskaņā ar PTAL likuma grozījumiem.

Saskaņā ar 2015.gada 18.jūnija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PTAL, kas stājās spēkā 2015.gada  9.jūlijā, noteikts, ka 2016.gada 1.janvārī stājas spēkā PTAL VI2 nodaļa Patērētāju strīdu risināšanas komisija.
Saskaņā ar likumu, tagad komersantu biedrībām ir tiesības deleģēt pārstāvi dalībai Komisijā – personu:
1)      kurai ir vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība un pieredze pārstāvētajā nozarē vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
2)      kura pārvalda latviešu valodu;
3)      kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība.

No LDTA puses sarunā piedalījās Dzintars Zariņš un LDTA biedru pārstāvji.

Līdztekus augstāk minētajiem kritērijiem, ir arī jānodrošina, lai komisijas locekļiem nerastos interešu konflikts izskatot lietu, tādēļ vajadzētu deleģēt un apstiprināt darbam vismaz 4-5 LDTA pārstāvjus. Šīs personas arī tiktu atbilstoši apmācītas lēmumu pieņemšanai.

2014. gada 17. jūnijā

17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par 17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”
3. un 4.punkta izvērtēšanai sanāksme.
Sanāksmē tika apspriesta pētījuma veikšanas nepieciešamība un iespējamība, par Latvijas iedzīvotāju kopēšanas paradumiem personiskai lietošanai. Kultūras ministrijas pārstāvji arī informēja par Valsts kancelejas organizētā pētījuma „Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai”
rezultātiem, kā arī citām aktualitātēm nesēja atlīdzības jomā Latvijas un Eiropas Savienības līmenī.
LDTA kpā ar LIKTA pārstāvjiem uzklausīja piedāvājumus, par pētījuma finansēšanas formām, iesaistot gan valsts, gan nozares asociāciju un autortiesību aizsargātāju resursus. Ja ieinteresētās puses vienosies par pētījuma finansēšanas shēmu un dalībniekiem, tad dienas kārtībā būs karstas diskusijas par pētījumā iekļaujamo jautājumu loku apskatāmajām tehnoloģijām, jo fiziskie datu nesēji autoraizsargātu darbu lietošanai, arvien vairāk zaudē aktualitāti attīstoties mākoņtehnoloģijām.

Sanāksmē LDTA pārstāvēja Dzintars Zariņš.

ENG
2014. gada 17. jūnijā 17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par 17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” 3. un 4.punkta izvērtēšanai sanāksme. Sanāksmē tika apspriesta pētījuma veikšanas nepieciešamība un iespējamība, par Latvijas iedzīvotāju kopēšanas paradumiem personiskai lietošanai. Kultūras ministrijas pārstāvji arī informēja par Valsts kancelejas organizētā pētījuma „Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai” rezultātiem, kā arī citām aktualitātēm nesēja atlīdzības jomā Latvijas un Eiropas Savienības līmenī. LDTA kpā ar LIKTA pārstāvjiem uzklausīja piedāvājumus, par pētījuma finansēšanas formām, iesaistot gan valsts, gan nozares asociāciju un autortiesību aizsargātāju resursus. Ja ieinteresētās puses vienosies par pētījuma finansēšanas shēmu un dalībniekiem, tad dienas kārtībā būs karstas diskusijas par pētījumā iekļaujamo jautājumu loku apskatāmajām tehnoloģijām, jo fiziskie datu nesēji autoraizsargātu darbu lietošanai, arvien vairāk zaudē aktualitāti attīstoties mākoņtehnoloģijām. Sanāksmē LDTA pārstāvēja Dzintars Zariņš.